YES

Den Perfekte Stormen? Hvordan lede i ukjent farvann

5. December 2022Written by: BackerSkeie

Norske virksomheter opplever en eksplosjon i inflasjon, renter, nye skatter og energipriser. Kronisk mangel på arbeidskraft og ubalanse i varekjeder preger hverdagen til hundrevis av norske ledere.

Globalt blir handels-, sikkerhets- og miljøpolitikk utfordret mer enn noen gang.
Hva skjer egentlig – og hvilke konsekvenser får alt dette for norske ledere i årene som kommer?

Vi har invitert og utfordret to av Norges fremste makroøkonomer til å gi sine perspektiver for hvordan makrobildet for 2023 ser ut, både globalt og nasjonalt, og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

Både fysisk deltagelse og streaming
BackerSkeie har gleden av å invitere til topplederfrokost på Hotel Continental. Vi vil også streame eventet for de som ikke har anledning til å delta fysisk. Angi derfor i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Alle deltagere vil få tilsendt en link til digital deltagelse kort tid før arrangementsstart. Det vil selvfølgelig fortsatt være anledning til å stille spørsmål til innlederne, men da i digitalt format.

Presentasjoner av:

 

Elisabeth Holvik
Sjefsøkonom, Sparebank 1 Gruppen
Holvik er sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen. Hun har tidligere jobbet i Norges Bank, Nordea, McKinsey & Company, SEB, og BN-Bank. Hun har også arbeidet som makroøkonom i New York for Nordea. Holvik er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Bergen.

 

Jan Ludvig Andreassen
Sjef
søkonom, Eika Gruppen
Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Han har de siste 20 årene jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DNB, Alfred Berg og Norges Bank. Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

 

 

Program

08:30:
Frokost og mingling

09:00:
Innledning fra BackerSkeie
v/ Managing Partner, Bjørnar Skas

09:05:

Innlegg ved Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen.
Hvordan påvirker stormaktspolitikken oss i Norge?

09:25:

Innlegg ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika Gruppen.
Får vi ‘De harde 20-åra’ eller ‘The Roaring Twenties’?

09:45: 
Q&A

10:00: 
Slutt

Påmelding

Påmelding

Deltagelse:
Ved å fylle ut skjemaet samtykker du til vår personvernerklæring.